Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Lime prydttobakk

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Nicotiana
  • English/Engelsk Flowering tobacco
  • Norway/Norsk Prydtobakk

Planten finnes også under: