Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Nerium

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Nerium
  • English/Engelsk Oleander