Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Meconopsis

Slektsnavn: