Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Kerria

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Kerria