Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Fuchsia Marinka

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Fuchsia
  • Norway/Norsk Tåre
  • Sort: Marinka