Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Frangula

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Frangula