Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Purpursolhatt satellite mixed

Beskrivelse:

Denne solhatten har rosa og hvite blomster med gul midt. Den blomstrer fra juni til september og blir ca. 75 cm høy. Den trives best i full sol.

Frøsådd januar 2008. Kun en plante overlevde til utplanting.

Forspires fra februar. Så tynt og dekk lett med jord. Plasseres rundt 10-15 grader og holdes fuktig. Radavstand 45 cm.