Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Eragrostis tef

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Eragrostis tef
  • English/Engelsk Teff, Williams' lovegrass, annual bunch grass
  • Norway/Norsk Teff
  • Swedish/Svensk Teff
  • Danish/Dansk Teff