Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Epimedium

Beskrivelse:

Bispelueslekta (Epimedium) er ei slekt i berberisfamilien.

Artene er flerårige urter og kan være løvfellende eller eviggrønne. De har jordstengel. Bladene kan være grunnstilte, eller sitte på en stengel. Avhengig av art er bladene enkle eller sammensatte. Blomsterstanden sitter i toppen av en blomsterstengel som kan være bladløs eller ha ett–fire blad. Bladranden er som regel tannete. Det er åtte begerblad i to kranser. Den innerste kransen har ofte en sterk farge. Det er fire kronblad med varierende størrelse, og hos noen arter har kronbladene en lang honningspore. De fire pollenbærerne sitter motsatt av kronbladene. Frukten er en kapsel. Frøene har en iøynefallende, kjøttfull frøkappe og spres av maur.

Wikipedia