Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Hagestikle 'Blue Hobbit'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Eryngium Planum
  • English/Engelsk Sea Holly
  • Norway/Norsk Hagestikle
  • Sort: Blue Hobbit

Beskrivelse:

Blue hobbit er en dvergvariant av hagestikle med eggeformede blålilla blomster og sølvfargede blader. Tiltrekker sommerfugler og bier.

Foretrekker veldrenert sandjord og full sol. Liker ikke å flyttes etter den er etablert.