Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Kjempestikle 'miss willmot's'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Eryngium giganteum
  • Norway/Norsk Kjempestikle
  • Sort: miss willmot's

Planten finnes også under: