Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Gyllenlakk 'Cloth of gold'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Erysimum cheiri
  • English/Engelsk Aegean wallflower
  • Norway/Norsk Gyllenlakk
  • Sort: Cloth of Gold