Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Erysimum

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Equisetum
  • English/Engelsk Wallflowers