Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Squash 'Gold rush'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Cucurbita pepo
  • English/Engelsk Squash
  • Norway/Norsk Squash
  • Sort: Gold rush