Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Spaghetti squash