Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Sporeblom 'coccineus'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Centranthus rubex
  • English/Engelsk Red valerian
  • Norway/Norsk Rød sporeblom
  • Sort: coccineus

Planten finnes også under: