Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Callirhoe involucrata

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Callirhoe involucrata
  • English/Engelsk Purple poppy-mallow