Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Cleome

Slektsnavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Cleome