Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Pepper 'Big Jim'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Capsicum annuum
  • Sort: Big Jim

Navnets betydning:

capsicum = fra det greske ordet kapto som betyr "å bite", refererer til den sterke smaken

annuum = latinsk annus betyr år

Spiretid: 14-21 dager