Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Habanero (Capsicum chinense)

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Capsicum annuum
  • English/Engelsk Habanero pepper
  • Norway/Norsk Habanero

Navnets betydning:

capsicum = fra det greske ordet kapto som betyr "å bite", refererer til den sterke smaken

annuum = latinsk annus betyr år