Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Cayenne (Capsicum annuum)

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Capsicum annuum
  • English/Engelsk Cayenne
  • Norway/Norsk Cayenne
  • Synonym: Guinea spice, cow-horn pepper, red hot chili pepper, aleva, bird pepper

Navnets betydning:

capsicum = fra det greske ordet kapto som betyr "å bite", refererer til den sterke smaken

annuum = latinsk annus betyr år