Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Jalapeño (Capsicum annuum)

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Capsicum annuum
  • English/Engelsk Jalapeño
  • Norway/Norsk Jalapeño
  • Variety: Jalapeño

Navnets betydning:

capsicum = fra det greske ordet kapto som betyr "å bite", refererer til den sterke smaken

annuum = latinsk annus betyr år