Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Caltha scaposa

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Caltha scaposa
  • Synonym: c. gracilis

Planten finnes også under: