Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Botaniske krokus

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Crocus
  • Norway/Norsk Botanisk krokus