Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==7

Bladbete 'White silver 2'

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Beta vulgaris
  • English/Engelsk Swiss Chard
  • Norway/Norsk Bladbete
  • Swedish/Svensk Mangold
  • Sort: White silver 2
  • Sub species: cicla

Så direkte på stedet planten skal stå fra tidlig om våren til sen sommer. Tynn ut etter behov. Planteavstand 30 x 30cm.