Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4

Baptisia

Slektsnavn: