Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Rosenkål (var Gemmifera )

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Brassica oleracea
  • English/Engelsk Brussels sprout
  • Norway/Norsk Rosenkål

Planten finnes også under: