Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==6

Komatsuma (subsp. perviridis)

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Brassica rapa
  • English/Engelsk Komatsuna
  • Norway/Norsk Komatsuna
  • Swedish/Svensk Komatsuna
  • Danish/Dansk Komatsuna
  • Sub species: perviridis

Planten finnes også under: