>>> Fremsiden/Dyr/Tusenbein (Diplopoda)

Tusenbein (Diplopoda)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Tusenbein (Diplopoda) er leddyr og tilhører en delgruppe av mangefotinger. Særtrekk hos tusenbein er at hvert av kroppens ledd har to par med bein, og at de har mer enn 11 par med bein. Kroppen er dekket med et hardt kalkskall, et trekk de deler med krepsdyr men ikke med andre landlevende leddyr. Men ingen arter har tusen bein, den arten med flest bein har 375 par (750 bein). Det er 34 arter i Norge.

Liv og utvikling

Den lange bøyelige kroppen gjør at disse dyrene kan komme seg fram på mange trange steder og med det store antall bein har de stor skyvekraft. Tusenbein lever på bakken i strøsiktet, litt ned i jorden, under bark på råtnende trær, i kompost og lignende plasser. Noen arter er tilknyttet strandsonen (havstrender).

Det er ikke vanlig å se tusenbein uten at en løfter på en stein eller graver litt i jorden, det er fordi de fleste er nattaktive. Dessuten er tusenbein ømfintlige for tørke og søker til fuktige steder.

Tusenbein er hovedsakelig planteetere eller lever av dødt organisk materiale. De er forholdsvis langsomme dyr som stoler på sitt harde skall og sin giftighet til vern mot fiender.

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora