>>> Fremsiden/Dyr/Insekter (Hexapoda)/Sommerfugler (Lepidoptera)/Påfuglspinnere (Saturniidae)

Påfuglspinnere (Saturniidae)

My Opinion

Is a caterpillar ticklish?
Well, it's always my belief
That he giggles as he wiggles
Across a hairy leaf

Monica Shannon

Påfuglspinnere (Saturniidae) er en gruppe av sommerfugler som hører til overfamilien spinnere (Bombycoidea). De er store til meget store sommerfugler med store vinger i forhold til kroppen. Atlasspinneren (Attacus atlas), som kan ha et vingespenn på nærmere 30 cm, har det største vingearealet av alle sommerfuglene. Det norske navnet på familien viser til at mange av artene har øyeflekker på vingene, som tjener til å skremme rovdyr (særlig fugler) fra å angripe dem. De fleste av de rundt 1500 beskrevne artene lever i tropene, bare to arter forekommer i Norge.

Wikipedia