Nattfly (Noctuidae)

My Opinion

Is a caterpillar ticklish?
Well, it's always my belief
That he giggles as he wiggles
Across a hairy leaf

Monica Shannon

Nattfly (Noctuidae) er en delgruppe av Noctuoidea. Nattfly utgjør den største gruppen (familien) av sommerfuglene, med 35 000 beskrevne arter. De er stort sett middelsstore til store, gjerne brunlige sommerfugler med kraftig kropp og tynne antenner. De fleste av de "møllene" som kommer til utelys i sommernettene er gjerne nattfly.

Wikipedia