>>> Fremsiden/Dyr/Insekter (Hexapoda)/Sommerfugler (Lepidoptera)/Børstespinnere (Lymantriidae)

Børstespinnere (Lymantriidae)

My Opinion

Is a caterpillar ticklish?
Well, it's always my belief
That he giggles as he wiggles
Across a hairy leaf

Monica Shannon

Børstespinnere (Lymantriidae) er en delgruppe av sommerfuglene. Familien er middels artsrik med omtrent 2 500 arter, hvorav bare 7 er funnet i Norge.

Utseende

Larvene er normalt sterk behåret. Noen har tett hårbekledning, mens andre har tynnere hårbekledning slik at kroppen lett synes. Hårene er vanligvis arrangert i dusker på hvert ledd. Enkelte dusker er lengre enn de andre og dette har bidratt til navnet børstespinner. Disse danner rekker av hårdusker bakover kroppen. Noen av hårduskene kan være lysere, litt gul eller rustrød farge og de danner derfor langsgående linjer eller flekker på larvens kropp.

De voksne er middelsstore til ganske store (vingespenn 15 - 90 mm), sterkt hårete sommerfugler. Det er gjerne stor forskjell mellom kjønnene i størrelse og farge. Kroppen er ganske spinkel hos noen, tett og kraftig hos andre, med utstående, løstsittende hår. Hodet er temmelig lite, antennene er brede og fjærformede hos hannene, smale hos hunnene. Sugesnabelen er mer eller mindre redusert. Vingene er vanligvis store og brede, men hos noen hunner mangler de helt. Forvingene er avrundet trekantede, ofte brunlige eller hvite. Bakvingene er brede og avrundede. Bakkroppsspissen er ofte dekket av en tufs av lange, løse hår.

Levevis

Børstespinnere finnes i "alle" naturtyper. De fleste artene lever i varme og tropiske strøk.

Hunnen legger eggene vanligvis rett på næringsplanten, ofte legges de i små grupper. Hos flere arter velges gjerne undersiden av et blad.

Larvene lever på ulike planter, urter eller trær. De voksne sommerfuglene fly om natten. De tar vanligvis ikke næring til seg og lever bare en kort stund.

Børstespinnere er sommerfugler og tilhører gruppen av insekter med fullstendig forvandling (holometabole insekter), som gjennomgår en metamorfose i løpet av utviklingen. Larvene er ofte radikalt forskjellige fra de voksne, både i levevis og i kroppsbygning. Mellom larvestadiet og det voksne stadiet er et puppestadium, en hvileperiode, der børstespinnerens indre og ytre organer endres. I hvilestadiet ligger puppen i en kokong larven har spunnet. Kokongen er ofte delvis gjennomskinnelig spunnet. Puppestadiet varer vanligvis tre til fem uker.

Wikipedia