Bladmålere (Geometrinae)

My Opinion

Is a caterpillar ticklish?
Well, it's always my belief
That he giggles as he wiggles
Across a hairy leaf

Monica Shannon

Geometrinae er en delgruppe av de egentlige målere (Geometridae). Disse artene er nesten alle nesten ensfarget grønne, og kan kjennes på fargen.

Utseende

Bladmålerne er middelsstore til ganske store, slanke, blekgrønne til klart grønne målere. De kjennes lett på fargen. For- og bakvingene er samme farge, forvingene vanligvis med to mer eller mindre tydelige, lyse tverrlinjer.

Levevis

Målere er sommerfugler og tilhører gruppen av insekter med fullstendig forvandling (holometabole insekter), som gjennomgår en metamorfose i løpet av utviklingen. Larvene er ofte radikalt forskjellige fra de voksne, både i levevis og i kroppsbygning. Mellom larvestadiet og det voksne stadiet er et puppestadium, en hvileperiode, der målerens indre og ytre organer endres. Bladmålernes larver lever på ulike slags busker, trær og urter. De voksne sommerfuglene flyr om natten.

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora