Målere (Geometroidea)

My Opinion

Is a caterpillar ticklish?
Well, it's always my belief
That he giggles as he wiggles
Across a hairy leaf

Monica Shannon

Målerne (Geometroidea) er en stor delgruppe av sommerfuglene.

Gruppens navn kommer av larvenes (åmenes) måte å krype på, som om de «tar mål» på underlaget.

Målere lever på planter, på bladene av urter og trær, i larvestadiene. De voksne sommerfuglene (imago) besøker blomster på jakt etter nektar.

Målere tilhører gruppen av insekter med fullstendig forvandling (holometabole insekter), som gjennomgår en metamorfose i løpet av utviklingen. Larvene er ofte radikalt forskjellige fra de voksne, både i levevis og i kroppsbygning. Mellom larvestadiet og det voksne stadiet er et puppestadium, en hvileperiode, der målerens indre og ytre organer endres. Puppestadiene kan finne sted på ulike steder, men for de fleste arter velger i strølaget på jordbunnen, mellom visne blad, i mose og lignende steder. Mens andre arter graver seg ned like under jordoverflaten.

Wikipedia