Ospesvermer (Laothoe populi)

My Opinion

Is a caterpillar ticklish?
Well, it's always my belief
That he giggles as he wiggles
Across a hairy leaf

Monica Shannon

Ospesvermer (Laothoe populi) er en sommerfugl som tilhører familien svermere (Sphingidae). Den er gulbrun, bakvingen er oransje ved roten. Larven lever på osp (Populus tremula), og sommerfuglen flyr i mai til august, med hovedvekt på juni - juli. Den har reduserte munndeler og tar ikke næring til seg som voksen.

Utseende

En ganske stor (vingespenn 72 - 92 mm) sommerfugl, kroppen kjegleformet, den har ganske liten kropp og store vinger til svermer å være. Fargen er vanligvis hovedsakelig grå, men det finnes også en rødbrun fargevariant. Vingenes ytterkant er sterkt flikete, noe som gjør at sommerfuglen ligner et vissent blad når den sitter stille. Hodet er ganske lite, munndelene reduserte og antennene tynne, smalt fjærformede. Vingene er vanligvis gråbrune, bakvingene er rustrøde ved roten (den nærtstående arten Laothoe amurensis mangler denne røde fargen). Vingene har flere smale, bølgete, lyse og mørke tverrstriper. Årene er markert lysere enn resten av vingene. Forvingen har en liten, hvit flekk nær midten. Sommerfuglen har en meget karakteristisk hvilestilling, med bakvingene stikkende ut foran forvingene, dette øker likheten med et vissent blad. Larven er grønn med små, hvite prikker. Hodekapselen er trukket ut til to knøler øverst. På hvert ledd er det en lys skråstripe, som hjelper med å viske ut larvens omriss. Den har også noen små, røde flekker på ryggen.

Levevis

Som andre Smerinthinae tar ikke ospesvermeren næring til seg som voksen, men lever på energi den har lagret fra larvetiden. De voksne sommerfuglene fly i mai - august på steder der det vokser osp. Larvene lever vanligvis bare på osp (Populus tremula), av og til på selje og poppel.

Utbredelse

Ospesvermeren finnes i Europa og videre østover til Turkestan, og i Nord-Afrika. I Norge finnes den nokså vanlig nord til Nordland, den er trolig vår vanligste svermer.

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora