Hvit c (Nymphalis c-album)

Butterfly

What is a butterfly? At best
He's but a caterpillar dressed.

Benjamin Franklin

Hvit c (latin: Nymphalis c-album eller Polygonia c-album) (Linnaeus, 1758) tilhører dagsommerfuglene, og er en ganske vanlig sommerfugl i sør-Norge. Den overvintrende generasjonen flyr om våren og forsommeren. Og den nye generasjonen klekkes i slutten av juli og flyr om sensommeren og høsten.

Utseende

Vingespennet er mellom 4 og 5 cm. Fargene er rødbrune og brune på oversiden av vingene. Undersiden av vingene er mørkt brun svarte, og på bakvingeundersiden befinner det seg en hvit c-formet figur, som har gitt sommerfuglen sitt navn. Begge vinger er sterkt fliket i randen.

Larven er gråsvart med to røde linjer på siden. Forreste del av ryggen er også rød, mens resten av ryggsiden er mer hvit.

Hvit c kan meget lett forveksles med kirsebærsommerfugl - ofte er bare fargen på den ytterste vingeranden forskjellig. Hos Hvit c er vingeranden gulbrun ytterst, mens den er blå eller blåskimret hos kirsebærsommerfuglen.

Levevis

Hvit c overvintrer som voksen. Den tåler noen kuldegrader, dersom temperatur endringen skjer over litt tid. Straks den første vårsolen varmer, er den på vingene, og er gjerne en av de «første» dagsommerfuglene om våren.

Hvit c flyr på solrike steder, i skog og i skoglysninger. Sommerfuglen flyr etter overvintringen, fra slutten av april til begynnelsen av juni. Og i juli og august.

Tidlig om våren legger de sommerfugler som har overvintret egg på vertsplantene straks de begynner å spire.

Larvene lever på nesleplanten (Urtica), alm (Ulmus glabra), vierarter (Salix) og humle (Humulus).

Når tiden er kommet for å gå inn i puppestadiet kryper den ned fra planten og prøver å finne et sted å være som puppe. Den velger ofte et stivt strå eller en gren. Puppestadiet varer bare noen uker.

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora