Gullringvinge (Aphantopus hyperantus)

Butterfly

What is a butterfly? At best
He's but a caterpillar dressed.

Benjamin Franklin

Gullringvinge (Aphantopus hyperantus) er en sommerfugl som tilhører gruppen ringvinger (Satyrinae) i den artsrike familien flikvinger (Nymphalidae). Den er vanlig på Sørlandet og Østlandet, med spredte funn i resten av Sør-Norge.

Utseende

En nokså liten (vingespenn 30 - 42 mm) sommerfugl med avrundede vinger. Oversiden er mørkebrun med gyllen, silkeaktig glans, undersiden lyst gråbrun. Frynsene langs vingekanten er hvite. Både for- og bakvingene har et varierende antall små, lystkantede øyeflekker, men ellers ingen tegninger. Disse flekkene er større på undersiden enn på oversiden, og mangler vanligvis på oversiden hos hannen. Larven er strågul med brun ryggstripe og lys, brunkantet sidestripe.

Levevis

Gullringvingen flyr på enger og lysninger i skogen, også i veikanter og grøfter, i juni - juli. Den er ikke noen spesielt god flyger og holder seg mye nede i vegetasjonen. Larven lever på rapp (Poa spp.) og myskegras (Millium effusum).

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora