>>> Fremsiden/Dyr/Insekter (Hexapoda)/Sommerfugler (Lepidoptera)/Dagsommerfugler (Papilionoidea)/Seksflekket bloddråpesvermer (Zygaena filipendulae)

Seksflekket bloddråpesvermer (Zygaena filipendulae)

Butterfly

What is a butterfly? At best
He's but a caterpillar dressed.

Benjamin Franklin

Seksflekket bloddråpesvermer (Zygaena filipendulae) er en sommerfugl som tilhører familien bloddråpesvermere (Zygaenidae). Den finnes spredt nord til Nordland i Norge, og er den vanligste bloddråpesvermeren i lavlandet i Sør-Norge.

Utseende

En middelsstor (vingespenn 28 - 39 mm), skarpt farget blåsvart og rød sommerfugl. Den kjennes fra lignende arter på at forvingen har seks røde flekker. Kroppen er svart med en litt blålig, silkeaktig glans. Forvingen er metallisk blåsvart med seks, parvis ordnede, skarpt røde flekker. Bare de to ytterste er noen ganger delvis sammenvokste. Bakvingen er skarpt rød med svart ytterkant. Larven er kort og trinn, lyst gul med en rad av svarte flekker langs hver side av ryggen. Den er kledt med kvaster av korte, hvite hår.

Levevis

Den lever på blomsterenger, lysninger i skogen, veikanter og andre urterike, åpne områder. Larvene utvikler seg på tiriltunge (Lotus corniculatus), sjeldnere på andre planter. Når den er utvokst, forpupper den seg i en karakteristisk, glatt, gul kokong som sitter klistret inntil et strå. De voksne sommerfuglene flyr i solskinn en kort periode i juli eller august. Perioden med høy aktivitet av denne arten varer bare noen dager. Som hos mange andre bloddråpesvermere varierer bestandene mye fra år til år.

Utbredelse

Den er utbredt over det meste av Europa østover til Kaukasus, og i Syria og Iran. I Norge er den ganske vanlig i Sør-Norge nord til Møre og Romsdal, selv om den ser ut til å mangle i noen områder. Dessuten finnes det noen små bestander på Helgeland og i Lofoten.

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora