Orangegullvinge (Lycaena virgaureae)

Butterfly

What is a butterfly? At best
He's but a caterpillar dressed.

Benjamin Franklin

Oransjegullvinge (Lycaena virgaureae) er en av gullvingene, en dagaktiv sommerfugl i gruppen glansvinger.

Hannen har rød orange farge på vingenes overside. Langs vingeranden, et fint lyst tynt bånd eller kant (frynser) ytterst, og et mørkere brun svart innenfor. Undersiden er ganske lik for begge kjønn.

Hunnen har rødorange farge, med flere mørke flekker, på oversiden av framvingene, men mer mørk brun farge på oversiden av bakvingene. Langs vingeranden finnes et hvitt bånd eller kant (frynser), og innenfor en mørkt bredt felt. Langs bakvingens kant har hunnen et rød-orange bånd med mørke runde flekker. Undersiden er ganske lik for begge kjønn.

Vingespennet er mellom 26 og 32 millimeter. Framvingeundersiden er orange, med mørke flekker. Bakvingenes underside har noen ganske få mørke runde flekker. Langs vingekanten er et gulorange bånd, og innenfor der noen hvite flekker, men disse kan hos enkelte eksemplar være nesten helt redusert. Bakvingen har en antydning til en stjert.

Kroppen har et ytre skjelett (hudplater) som holder de bløte indre organer på plass. Det ytre hudskjelettet er bygd opp for det meste av kitin. Brystet og bakroppen er brunsvart og lite håret på oversiden. Undersiden har tett hårbekledning av gråhvite hår.

Fasettøynene er mørke. Hodet er smalt foran, palpene er store og fremoverrettet. Sommerfuglene skiller seg fra de fleste andre insektene ved at munnen ikke har kjever og lepper, men en lang sugesnabel (proboscis) mellom palpene. Den er rullet opp i en spiral, mellom palpene, under hodet, når den ikke er i bruk. Antennene sitter over og helt inntil fasettøynene. Antennene er trådformet og består av sylindriske ganske like ledd. Antenneklubben er flat eller skålformet. Leddene er farget slik at antennen får små ringer i svart og hvitt.

Beina er godt utviklet hos hunnene, som bruker alle beina til å gå med. Mens hanner har noe reduserte frambein og går på de fire bakerste beina. Det doble kloleddet på frambeina mangler eller er redusert. På det mellomste beinparet er børsten på skinnbeinet (tibia) godt utviklet.

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora