>>> Fremsiden/Dyr/Insekter (Hexapoda)/Biller (Coleoptera)/Bladbiller (Chrysomelidae)

Bladbiller (Chrysomelidae)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Bladbiller, Chrysomelidae, insektfamilie i ordenen biller, Coleoptera. Vanligvis små biller, ca. 200 norske arter, med oval hvelvet kropp, ofte med metallglinsende sterk farge, trådformete antenner. Øynene er runde og ikke nyreformede som hos trebukker. Larvene er gjerne grønne til mørkfarget, flate med vorteaktige flekker på kroppen og 3 par brystføtter. De fleste artene lever både som voksne biller og larver av bladene på planter, spesielt kan mange kulturplanter og løvtrær bli sterkt angrepet. Herjinger forekommer særlig av jordlopper på kål- og rotvekster og av orebladbille på oreskogen. Vanlige bladbiller ellers er kornbladbille, krossvedbladbille, heggebladbille, pilebladbille m.fl. Koloradobillen hører også til bladbillene.

Tekst fra snl.no