Åtselbiller (Silphidae)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Insektfamilie i ordenen biller. De er nær beslektet med kortvinger, er meget forskjellige av utseende og størrelse (1,5–30 mm). De fleste er mørkfarget, følerne er 11-leddede, de ytre leddene ofte fortykket. Mange åtselbiller har graveben.

De fleste lever av råtnende dyr eller planter, noen av sopp eller levende urter, andre spiser snegler. Slekten åtselgravere, Necrophorus, blir 12–30 mm lange; dekkvingene, som er kortere enn bakkroppen, har oftest rustrøde tverrbånd på svart grunn. Disse artene graver ned døde småpattedyr og fugler. Hunnen fôrer larvene når de er nyklekkede og etter hvert hudskifte. Et spesielt skadedyr er gråsvart åtselbille.

Ca. 2000 arter er kjent i verden, herav vel 60 i Norge. Åtselbiller finnes i alle verdensdeler, de fleste i den nordlige tempererte sone.

Tekst fra Store norske leksikon