Trebukker (Cerambycidae)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Trebukker, Cerambycidae, insektfamilie i ordenen biller. De er langstrakte, forholdsvis store biller som er knyttet til trevirke. I Norge finnes 91 arter. Det er beskrevet ca. 20 000–30 000 arter, de fleste fra tropiske områder. Mange er store og har praktfulle farger, andre er kamuflert i form og farge og går i ett med underlaget. Billene treffes ofte i juni og juli på blomster hvor de eter pollenkorn. Larvene er hvite og langstrakte. De lever under bark eller i veden av forskjellige trær. Noen trebukker er skadedyr. Furubukkens larve gnager ut ganger i gran- og furutømmer, stor og liten ospebukk borer i stamme og grener av små og middelstore levende osper, mens husbukk og blåbukk holder til i tørt trevirke i bygninger. Husbukken gnager ganger i veden, mens blåbukken bare kan utvikle seg på materialer som har barkrester.

Tekst fra Store norske leksikon