>>> Fremsiden/Dyr/Insekter (Hexapoda)/Biller (Coleoptera)/Bløtvinger (Cantharidae)

Bløtvinger (Cantharidae)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Disse billene har bløte dekkvinger. Det finnes 42 arter i norge. De er aktive på dagtid og oppsøker blomster på jakt etter nektar og pollen. De spiser også små insekter, blant annet bladlus. Larvene lever i jorden.