>>> Fremsiden/Dyr/Insekter (Hexapoda)/Biller (Coleoptera)/Skarabider (Scarabaeidae)

Skarabider (Scarabaeidae)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Det finnes rundt 20.000 skarabider i verden, i Norge finnes ca. 60. De er mellom 3 og 150 mm lang, er ofte kraftige. Mange skarabeer har metallglinsende farger. De voksne billene lever som oftes av planter, møkk eller nektar.