>>> Fremsiden/Dyr/Insekter (Hexapoda)/Biller (Coleoptera)

Biller (Coleoptera)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Vi har 3500 forskjellige arter biller i Norge. På verdensbasis finnes det over 350000 forskjellige, og billene er dermed den mest innholdsrike insektsordenen.

De minste billene er fra 0,4mm og de største blir opp til 18 cm, så det er stor variasjon mellom de forskjellige billene. De fleste er brune eller svarte, men de finnes også i grønt, rødt og blått. De fleste biller kan fly, og det er bakvingene de bruker. Fremvingene er beskyttende harde dekkvinger. Alle biller har bitende munndeler, og kjevene er ofte kraftige.

Biller finnes i de fleste habitater, fjellet, skogen, åkere, langs vann og i ferskvann. Mange arter er rovdyr, som for eksempel marihønen som lever av bladlus. Andre er planteetere og lever av nektar og pollen fra blomster. Bladbillene spiser på levende planter både som voksne og som larver, og mange i billene i denne familien lager store problemer for jord- og hagebruk. Liljebillen tilhører denne familien.

Alle billene har såkalt fullstendig forvandling hvor larven gjennomgår flere hudskifter og et puppestadie før den voksne billen er ferdig.