Dictyoptera

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Dictyoptera er en gruppe av insekter. Den består av tre ordener som har fysiologiske fellestrekk.

De finnes på mange ulike leveområder (habitat). De fleste artene finnes i varmere strøk. Mange er varmekjære og liker solfylte steder, andre, som termittene, lever nattaktivt og oppholder seg under jorden om dagen. Bare et fåtall finnes i Norge, de er alle tilhørende kakerlakkene.

De lever i vegetasjonen, i høyt gress, busker og trær.

Mange er plantespisere. Kakerlakker er vel altetende, mens noen lever som rovdyr på andre insekter og småkryp.

Termitter er sosiale insekter og lever i samfunn, mens kakerlakker og knelere lever enkeltvis (solitært).

Disse insektene har ufullstendig forvandling, overgang fra nyklekt larve til det voksne kjønnsmodne insektet går gradvis gjennom flere nymfestadier.

Wikipedia