Gråbrun markgresshoppe (chorthippus brunneus)

Crickets

We cannot say that crickets sing
Since all they do is twang a wing.

Especially when the wind is still
They orchestrate a sunlit hill.

And in the evening blue above
They weave the stars and moon with love

Then peacefully they chirp all night
Remembering delight, deligh...

Harry Behn

Gråbrun markgresshoppe, Chorthippus brunneus, gresshoppeart i familien markgresshopper. Fargen kan være ensfarget eller flekket grønn, gul, brun, rød, grå eller svart. Hannen er 13–17 mm lang, hunnen 19–24 mm. Arten er meget miljøtolerant og finnes over hele Sør-Norge i all slags terreng, med unntak av det helt våte eller tørre. Den går heller ikke i fjellet. Sangen består av gnissinger som varer ca. ½ sekund og gjentas 6–12 ganger med 1–2 sekunders mellomrom.

Tekst fra snl.no