Bladveps (Tenthredinidae)

Bee! I'm expecting you!

Bee! I'm expecting you!
Was saying yesterday
To somebody you know
That you were due—

The frogs got home last week—
And settled, and at work—
Birds, mostly back—
The clover warm and thick—

You'll get my letter by
The seventheenth; Reply,
Or better, be with me—
Yours, Fly

Emily Dickinson

Bladveps, Tenthredinidae, insektfamilie i ordenen årevinger, Hymenoptera, underordenen planteveps. Ca. 300 arter registrert i Norge, trolig finnes det dobbelt så mange.

De voksne bladvepsene lever av blomsternektar og pollen og larvene stort sett av bladene. Noen få arter lever av nåler på bartrær. Bladveps er 5–10 mm lange som voksne; svarte, gule eller grønne med 3 par klare vinger med mørkt ribbenett. Bakkroppen er kort og bred uten innsnøring.

Larvene er 7–20 mm lange og ligner sommerfugllarver, men har 6–8 par bukføtter (sommerfugllarver har 2–5 par). De kan spise opp bladverket på kort tid, f.eks. nepebladveps og stikkelsbærbladveps, eller gnage ganger i frukt, f.eks. plommeveps.

Tekst fra Store norske leksikon