>>> Fremsiden/Dyr/Amfibier (Amphibia)/Vanlig frosk (Rana temporaria)

Vanlig frosk (Rana temporaria)

A discovery!
On my frog's smooth green belly
There sits no button.

Haiky, Yaku

Buttsnutefrosk eller vanlig frosk (Rana temporaria) er den vanligste froskearten i Norge. Den kan bli litt større enn spissnutet frosk, ca. 7-10 cm lang, og har en butt snute. Fargene varierer en del med temperaturen, men undersiden er lys (gjerne med mørke flekker) og oversiden brun, rødbrun eller gråbrun med mørke tegninger, særlig på bakbeina. Vanlig frosk og spissnutet frosk er såpass like at de fleste vil ha vanskelig for å se forskjell på dem. Det sikreste skilletegnet er hannenes sang om våren.

Buttsnutefrosk finnes over hele landet opp til 1000 meter over havet. Arten er den amfibiearten som finnes lengst nord i Eurasia og er en robust art med små krav til leveområdene. Her i nord foretrekker arten å gyte i dammer med en relativt grunn, soleksponert strand, men den gyter også i tjern og gårdsdammer. Vanlig frosk finnes sjelden i dammer med fisk, og egg og rumpetroll tåler ikke like surt vann som spissnutet frosk. Vanlig frosk gyter derfor fortrinnsvis i midlertidige vannsamlinger, derav artsnavnet temporaria (midlertidig).

I april-mai (avhengig av klima) samles begge kjønn til gyting i gytedammen så snart isen går. Hannen lokker med en vedvarende knurrende "rrrrrrrr". Hunnen legger de 400-2000 eggene i faste geléklumper. Eggklasene vil oftest synke til bunnen, men flyter gjerne opp i senere faser av utviklingen. Larvene (rompetrollene) går på land i juli-august og blir kjønnsmodne etter 2 til 3 år. Arten overvintrer som oftest på bunnen av en dam eller bekk, der den puster med huden for å få oksygen.

Buttsnutefrosk er fredet (sammen med alle norske amfibier og reptiler), men er et relativt vanlig dyr og står ikke oppført på Nasjonal rødliste 2006.

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora