>>> Fremsiden/Dyr/Krypdyr/Reptiler (Reptilia)/Stålorm (Anguis fragilis)

Stålorm (Anguis fragilis)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Stålorm, Anguis fragilis, øgleart i familien stålormer. Den kan bli drøyt 40 cm lang, er stålgrå eller kobberbrun med en skjør hale, som lett kastes av. Mangler lemmer og tas derfor ofte for være en slange. Lever av meitemark og snegler og er hovedsakelig et skumringsdyr. Stålormen er helt ufarlig. Den føder unger. I Norge mest kjent fra Sør- og Østlandet, men kan muligens finnes så langt nord som til Trøndelag.

I norsk folketro ble stålormen regnet for å være den giftigste av alle «ormer», og det var et ondt varsel å støte på den. Lå det stålorm i høysåten, skulle det bli regn.

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora